יומן בחיתולים
שירים בחרוזים. השירים עוקבים בצורה היתולית
,אחר התפתחות התינוק/ת מרגע היותם בבטן אמם
.הלידה, הברית, ועד ההליכה לגנון
.בכל עמוד ביומן שיר בנושא מסוים מחיי התינוק