שבת
שבת המלכה יושבת על כסא מלכותה ומחכה
לשירים ולזמירות שיבואו לשיר לכבודה ולשמח
.את לבה. היא מחכה ומחכה אך לשווא
?היכן השירים מסתתרים? כיצד יגיעו אל השבת
.על כך באגדה המיוחדת הזאת