כתר הרימון
יש לנו ארץ / יפה נהדרת / שבעת מינים בה
.כולם תפארת

בספר אסופה של אגדות יפהפיות על כל אחד
.משבעת המינים ובסיומן מדרשים מפי רבותינו