נרות חנוכה
,גילי מזמין את ארקאדי , העולה החדש מרוסיה
.לבקר בביתו ולהדליק נר חנוכה
.אך ארקאדי לא מגיע
.אבא מציע ללכת אליו
חג חנוכה היום?" מתפלאה אימא"
...של ארקאדי ומזמינה אותם להיכנס