יום הולדת לאילן
בליל טו' בשבט יצאה אילנית לחצר לחפש את מלאך
.הפריחה
.שקט שרר בחוץ. רק הירח והכוכבים האירו
.לפתע שמעה רחש
...מישהו נגע בראשה.מי זה היה? אולי הרוח? ואולי