top of page
Image by Annie Spratt

אתה לא תחליט בשבילי

אתה לא תחליט בשבילי

מתאים לגיל 10-13

שלומי נולד להורים חילוניים ולומד בבית ספר דתי הקרוב לביתו.

שלומי, מציג את מועמדותו למזכיר הכיתה.

גם פיני מתמודד על תפקיד המזכיר ונחוש לנצח...

ואז קרה הדבר. בדיוק לאחר שהמורה עזב את הכיתה, הפצצה הוטלה... סערה התחוללה בכתה...

שלומי נתקל בקשיים במשפחתו ובבית הספר.

זהו ספר על התמודדות של שלומי בכיתה ובמשפחה.

הספר מבוסס על סיפורים מהמציאות.

bottom of page