top of page
Image by Annie Spratt

הלב של כולם

הלב של כולם

יש עיר אחת – הלב של כולם

יש עיר אחת היפה בעולם,

מטפסת ועולה, נוגעת בשמים,

זו היא עירנו: ירושלים.

הלב של כולם פועם לכבוד

העיר האחת והיחידה- ירושלים.


בספר סיפורים ושירים על בירתנו הנצחית והוא מצטרף לספרים הנוספים בסדרת ספרי החגים.

הספר מאויר באיורים יפהפיים מפרי עטה של אביגיל מאיר.

bottom of page