top of page
Image by Annie Spratt

השנה שתבוא

השנה שתבוא

לקראת ראש השנה מבריקים הדגים את הקשקשים

ומחכים לאורחים חשובים.

מה עשו הילדים על שפת הים? מה השליך דני לים?

על כך בסיפור תשליך.

bottom of page