top of page
Image by Annie Spratt

שבת

שבת

שבת המלכה יושבת על כסא מלכותה ומחכה לשירים ולזמירות שיבואו לשיר לכבודה ולשמח את לבה. 

היא מחכה ומחכה אך לשווא.

היכן השירים מסתתרים? כיצד יגיעו אל השבת?

על כך באגדה המיוחדת הזאת.

bottom of page