השנה שתבוא
לקראת ראש השנה מבריקים הדגים את הקשקשים
.ומחכים לאורחים חשובים
?מה עשו הילדים על שפת הים? מה השליך דני לים
.על כך בסיפור תשליך