בחצר של סבא
צעד אחר צעד פסע משה על מדרגות העננים עד"
"...שנעצר לפני מסך כחול וענק
,אגדה קסומה המעובדת על פי מדרש חז"ל
.מספרת בצורה מרתקת על קבלת התורה