משלי המגיד מדובנא
.השתתף במצעד הספרים של משרד החינוך תשס"ד
.מתאים לגיל 8-10

בן המלך חלה במחלה אנושה. טובי הרופאים הגיעו
- למסקנה כי הוא חולה במחלת העצבות. והתרופה
להביאו לידי צחוק ושמחה.מדוע התעצב בן המלך
ומי הצליח להצחיקו. על כך בסיפור : שר הצבא
.ובן המלך
.בספר 10 משלים שעובדו לסיפורים מרתקים
.לכל משל נמשל מתאים המבאר פסוק מהתורה